Coaching voor bedrijven

Projectcoach :

Het moeilijkste aan een project coach zijn, is niet uitleggen wat ik doe. Het is mezelf promoten als “Project Coach”, juist omdat niemand weet wat een project coach doet.

Dus ik geef daarop alvast antwoord :

Ik help creatieve mensen/bedrijven uitvoerbare plannen te verwezenlijken, voor de verschillende projecten die ze hebben lopen. Ik geef ze dan de verantwoording en het overzicht tijdens het project zodat (het project of het onderdeel van een project) op een snelle efficiënte manier verloopt en afgerond wordt.

Misschien zou het gemakkelijker zijn geweest mezelf een life coach, een coach van de productiviteit, een lancerings coach of een business coach te noemen, maar een groot deel van de reden waarom ik ging voor “Project Coach” is omdat wat ik doe, een hybride is van allemaal.

Contacteer me, ik kom graag uw project bespreken !

Jo Torfs

 

 

Wat maakt Coachingclinic zo uniek ?

Coachingclinic onderscheidt zich door zijn professionaliteit, diversiteit en veranderingskracht. Binnen ons uniek team worden individuele sterktes gebundeld tot een gezamenlijke kracht, waardoor wij diverse oplossingen kunnen aanreiken. We bieden niet alleen ondersteunende trajecten aan, we vormen tevens samen met de klant een visie over het gehele bedrijf. Verandering is immers meer dan actie ondernemen; door te analyseren waar het bedrijf voor staat en hoe de organisatie in de toekomst wilt groeien, kunnen we van daaruit een plan van aanpak voorstellen.

Met onze eigen ervaringen, ons verleden in de bedrijfswereld en onze passie voor het ondernemen komen wij tot praktische en bruikbare oplossingen die renderen op lange termijn.

Jo Torfs heeft meer dan 25 jaar ervaring als manager en bedrijfsleider en kan snel een duidelijk en correcte visie vormen over de situatie binnen de organisatie. Ilir Kllokoqi is een coach die zich toelegt op de samenwerking met allochtone werknemers en jongeren binnen de organisatie. Valerie Van Roey begeleidt je graag in het bewust worden van wat er in jou leeft. Ook help zij je graag in het vinden van jouw natuurlijke stemgeluid, waarbij je overbelasting overwint en moeiteloos met een dragende stem kan spreken.

Eveneens werken we samen met onze collega’s van Hypnoclinic voor het aanpakken van persoonlijke obstakels en individuele valkuilen. Masterhypnotist Yonas Torfs en Jo Bossaerts ondersteunen individuele trajecten door middel van hypnose. Ook groepen die een coaching traject doorlopen worden hier vaak ondersteund.

 

Coachingclinic understands that you are your business!

 

Wij ontmoeten je graag om met elkaar in gesprek te gaan. Coachingclinic is niet de organisaties die een ‘standaard’ oplossing aanbiedt. Elk bedrijf heeft immers z’n eigen karakter, is uniek en speciaal. Daarom willen we graag samen met jou ‘denken in oplossingen’ en werken aan de juiste oplossing voor jouw onderneming.

een organisatie is een ‘superindividu’ dat bestaat uit personen, het stroomlijnen daarvan wordt dezer dagen ook wel ‘faciliteren’ genoemd.

  • Werkbaar Werk
  • Prestaties van je team maximaliseren.
  • Vlotter en efficiënter communiceren met werknemers?
  • Een nieuwe bedrijfscultuur?
  • Meer succes als ondernemer?

 

 

Coaching voor bedrijven
Coaching voor bedrijven

 

Ben je leidinggevende? Dan focus je vooral op resultaten en de harde cijfers, want daar wordt je op afgerekend. Of je bent een echte People Manager en investeert al je energie in de ontwikkeling van je werknemers. De sleutel tot succes ligt nochtans in het midden: gedreven en gelukkige werknemers én een bloeiende organisatie.

Met coaching in en voor bedrijven zorgen wij dat je het maximum haalt uit jouw potentieel en dat van je team. Als jij en je werknemers persoonlijk groeien en samen streven naar een gemeenschappelijk doel, boekt je organisatie succes. Onze bedrijfscoaching realiseert een duurzaam resultaat.

 

Hoe werkt het?

Ons team van gediplomeerd en gecertificeerde ICF-coaches kijkt naar talenten, drijfveren en functioneren. Leidinggevenden en werknemers worden zich bewust van hun gewoontes, competenties en doelen en helpen die in overeenstemming te brengen met het algemeen belang van de onderneming. Alle neuzen in dezelfde richting.

 

Coaching is het vrijmaken van iemands potentieel om zijn prestaties te maximaliseren.

 

 

Werkbaar werk :

Maak werk van betere en aangenamere jobs binnen uw onderneming en biedt zo een antwoord op talloze vragen rondom de concurrerende kenniseconomie, ‘the war on talents’, de nood aan snelle groei, een stijging in het aantal burn-outs en de verhoging van de pensioenleeftijd.

 

Elke werknemer heeft recht op werkbaar werk. Arbeid is immers niet enkel een bron van inkomen, maar ook en vooral een middel om jezelf te ontplooien, sociale contacten uit te bouwen en om deel te nemen aan het breder maatschappelijk gebeuren. Saaie jobs, ziekmakend werk of een baan die het privéleven overheerst staan haaks op deze kijk op arbeid. Werkbaar werk is niet alleen een basisrecht voor iedereen, maar levert ook tal van voordelen voor u als ondernemer. Een aantal cijfers:

 

  • Werknemers met een demotiverende job zijn drie keer vaker afwezig wegens ziekte dan werknemers zonder motivatieproblemen. Dat heeft belangrijke gevolgen voor het dagelijks functioneren van de betrokken organisatie en collega’s. Bovendien; als werknemers ziek of niet meer gemotiveerd zijn en beslissen om de organisatie te verlaten, hangen daar heel wat financiële consequenties aan vast. Wie plezier heeft in het werk, is niet op zoek naar een andere baan. Maar zij met een demotiverende job, overwegen 12 keer vaker om van baan te veranderen. De organisatie verliest zo competenties en ervaringen en zal opnieuw moeten investeren in het inwerken van personeel. Werknemers zonder motivatieproblemen voelen zich betrokken bij het werk, zijn enthousiast en vinden hun job zinvol. 45% van de werknemers met motivatieproblemen, overweegt regelmatig om over te stappen naar ander werk. Motiverend werk is tevens een hefboom om langer te werken. Echter, slechts 20% van de werknemers binnen een demotiverende job ziet het zitten om te werken tot aan het pensioen.

 

  • Werkstress is een toestand van een werknemer die niet in staat is om aan de eisen van de werkomgeving te voldoen. Deze mensen voelen zich uitgeput, herstellen minder snel en kunnen door vermoeidheid hun werk minder goed doen. Het zorgt ervoor dat mensen ziek worden, uitkijken naar een andere baan of vroeger willen stoppen met werken. Van de werknemers die problematische werkstress ervaren, is 15% regelmatig afwezig wegens ziekte. Tevens overweegt 24% binnen deze groep regelmatig om de overstap te maken naar een andere baan. Wanneer het personeelsverloop groot is, neemt ook de werkdruk voor de overige personeelsleden toe. Daarnaast ziet slechts 27% van de werknemers binnen deze groep het zitten om door te werken tot aan het pensioen.

 

  • Mensen met een goede balans tussen werk en privé zijn minder vaak ziek en hebben minder stress. Van de werknemers met een problematische werk-privé balans is 13% regelmatig afwezig wegens ziekte. Het evenwicht tussen werk en privé is tevens een sterke indicator voor de verloopintentie en de loyaliteit aan het bedrijf. Wie vaak problemen heeft om het werk te combineren met het privéleven kijkt vier keer vaker uit naar een andere job dan mensen met een goede balans. Tevens ziet slechts 25% van de werknemers met een moeilijke combinatie tussen werk en privé het zitten om te werken tot aan het pensioen.

 

Werkbaar werk is werk dat rekening houdt met wat werknemers kunnen en willen. Wanneer u als organisatie wilt werken aan werkbaar werk, dient u rekening te houden met de diversiteit onder werknemers. Omdat de wensen van de werknemers afhankelijk zijn van de levens-, leeftijd- en loopbaanfase, krijgt werkbaar werk voor iedereen een andere invulling. Daarom moet je je werknemers kennen. Je moet weten hoe je ze kan motiveren, hoe je met ze kan communiceren en hoe je ze kan coachen. Zo kan je ervoor zorgen dat elke individuele werknemer optimaal wordt ingezet.

Maar wat betekent dit concreet voor uw organisatie en hoe kan u het praktisch inzetten? Coachingclinic informeert u over de verschillende thema’s van werkbaar werk. Wij helpen u om de problemen van werknemers te analyseren en dieperliggende oorzaken bloot te leggen. Wij ondersteunen u in het maken van keuzes en het stellen van prioriteiten. We begeleiden u bij het uitwerken van een praktisch voorstel, gekoppeld aan een doordachte aanpak op basis van argumenten op maat van uw organisatie. Wij trainen leidinggevenden in het gebruik en de uitvoering van de uiteenlopende methoden binnen werkbaar werk.

”Ondernemingen die ervoor zorgen dat hun medewerkers in goede gezondheid en met plezier hun werk doen, kennen een hogere productiviteit, een lager ziekteverzuim en personeelsverloop en worden zo aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt.”

Investeringen in werkbaar werk renderen op lange termijn. Coachingclinic staat voor u klaar om u hierbij inhoudelijk te ondersteunen.

 

 

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false”]